Modulaire opbouw

Crops Online is modulair opgebouwd zodat alleen afgenomen hoeft te worden, wat gebruikt wordt.

Crops Online Basis

Met Crops Online Basis kunnen productiecontracten, productieveldplanningen, productieactiviteiten, oogstverwachtingen en oogstmomenten worden geregistreerd.

Crops Online Import / Export

Met Crops Online Import / Export kunnen de productiegegevens automatisch van en naar verschillende ERP system overgezet worden.

Crops Online Productierisico’s

Met Crops Online Productierisico’s kunnen kiem, ziekte, rasechtheid en zaadzuiverheidsrisico’s worden geregistreerd. Tevens is het deze module mogelijk om foto’s bij de teelten op te slaan.

Crops Online Excel Reporting

Met Crops Online Excel Reporting is het mogelijk om de productieveldplanningen, productieactiviteiten, oogstverwachtingen en oogstmomenten naar Excel over te zetten, waarmee het mogelijk is om uitgebreide rapportages te maken.

Dit is een voorbeeld van een Excel sheet waarin in te geplande hoeveelheid van het productieveld zichtbaar is naast de laatste oogstverwachting met de gerealiseerde oogsten.

Crops Online Veldcontroles

Met Crops Online Veldcontroles is het mogelijk om op basis van een voorgedefinieerde controle items teeltcontroles vast te leggen. In combinatie met de module Crops Online Excel reporting kunnen hiervan uitgebreide rapportages gemaakt worden.

Crops Online Kosten & Urenregistratie 

Met Crops Online Kosten & Urenregistratie is het mogelijk om kosten en uren bij te houden bij de verschillende teeltactiviteiten. Dit kan per dag of in een weekoverzicht bijgehouden worden.

Crops Online Urenregistratietimer

Met Crops Online Urenregistratietimer is het mogelijk om uren bij te houden bij de verschillende teeltactiviteiten middels een timerfunctie. Tevens heb je de mogelijkheid dat medewerkers middels een tag inloggen op het systeem en dan de uren met de timer functie te registreren.

Crops Online Ouderlijn informatie

Met Crops Online Ouderlijn informatie is het mogelijk om een vader- en moederlijn te koppelen aan de ras c.q. productielijn. Tevens is het mogelijk om een bijlage hieraan te koppelen, zodat ook bijvoorbeeld een ouderlijn beschrijving zichtbaar bij de productieorder.

Crops Online Registratie App

Met de Crops Online Registratie App kunt u in gebieden waar geen Internet beschikbaar toch veldcontroles invoeren op een Android device. Tevens is het mogelijk om foto’s te maken van uw teelten en deze direct bij de productievelden op te slaan.

Zie hier voor meer informatie over de werking van de Crops Online Registratie App.

    nl_NLNL