Boeren en tuinders

Boeren en tuinders die met meerdere productielocaties werken, willen ook inzicht in de status van de teelten over de verschillende locaties heen. Deze bedrijven kunnen Crops Online gebruiken voor de planning en realisatie van de diverse teeltactiviteiten, zoals het zaaien, planten, spuiten, oogsten, etc.

Tevens kunnen deze bedrijven Crops Online gebruiken voor periodieke controles van de teelten. Hierbij kan gedacht worden aan controles op aanwezigheid van insecten, zetting van de vruchten,

    nl_NLNL