Adviesbureaus

Om de klanten een goed teelttechnisch advies te kunnen geven, bezoeken agrarische adviesbureaus de teeltlocaties regelmatig. Bij zo een teeltbezoek controleren ze allerlei verschillende  aspecten van de teelt, uiteenlopend van de kwaliteit van de gewassen en het werk tot aan strategie van de watergifte. Deze bevindingen worden vastgelegd in teeltrapporten. 

De Android Registratie App van Crops Online kan gebruikt worden om alle bevindingen bij de teelten vast te leggen. Na een bezoek kunnen ze een bezoekrapport op eenvoudige wijze automatisch uit Crops Online genereren in Excel. 

    nl_NLNL