Crops Online Registratie App voor offline registatie

Crops Online is, zoals de naam het al aangeeft, een online systeem waarin teeltgegevens worden vastgelegd. Dit betekent dat u een internet verbinding nodig heeft om met Crops Online te kunnen werken. Echter niet niet overal is er een goede internet verbinding beschikbaar. Hiervoor is de Crops Online Registratie App ontwikkeld. 

Android

De Crops Online Registratie App werkt op een Android device en kunt u in gebieden waar geen Internet beschikbaar toch veldcontroles invoeren op een Android device. Tevens is het mogelijk om foto’s te maken van uw teelten en deze direct bij de productievelden op te slaan.

Observaties

De Crops Online Registratie App werkt met observaties. Binnen de Crops Online Webversie maakt een Observation sheet aan met een selectie van de productievelden die u wilt gaan bezoeken, binnen de App worden dit Observation Items genoemd. Hierbij geeft u aan welke zaken u gaat beoordelen, binnen de App wordt dit Observation Properties genoemd. Tevens geeft u aan welke persoon dit producties gaat bezoeken.

Het aanmaken van een observation sheet ziet er als volgt uit in de webapplicatie:

Invoeren observatie 

Nadat u de Crops Online Registratie App opgestart heeft, dient u in te loggen in de App. Dit gaat via een gebruikersnaam en wachtwoord dat speciaal voor u aangemaakt is.

Nadat u ingelogd bent, kunt u de observation sheets synchroniseren met de tablet. Afhankelijk van het aantal productievelden dat u gaat observeren en de internet snelheid duurt dat gemiddeld 1 minuut.

Na de synchronisatie kunt u de observaties volledig offline invoeren in de app, dit ziet er als volgt: 

Zoals u kunt zien, is het ook mogelijk om direct een foto te maken en deze toe te voegen aan de observatie.

Observatie zichtbaar in Webversie

Als u weer een internet verbinding ter beschiking hebt, kunt de observaties wederom synchroniseren met Crops Online, waarna de ingevoerde observatie ook in de webversie zichtbaar is.

    nl_NLNL