Succesvolle datamigratie naar Microsoft D365 F&O

25 oktober 2023 by in Migraties

Na een uitgebreide voorbereiding hebben we de afgelopen weken de datamigratie afgerond van de financiële administratie bij één van onze klanten.

Dit betrof de datamigratie van Navision naar Microsoft D365 F&O van twee dochterbedrijven van onze klant. Deze datamigratie betrof de volgende informatie gebieden:

  • Debiteuren
  • Vertegenwoordigers
  • Crediteuren
  • Vaste activa
  • Openstaande posten debiteuren
  • Openstaande posten crediteuren
  • Openingsbalans
  • Maandsaldi per grootboekrekening

Neem contact met ons op, als u hier meer over wilt weten.

    nl_NLNL