Succesvolle datamigratie naar Microsoft D365 F&O voor Duits dochterbedrijf

28 februari 2024 by in Migraties

Na een uitgebreide voorbereiding hebben we de afgelopen weken de datamigratie afgerond van de financiële administratie voor het Duitse dochterbedrijf van één van onze klanten.

Dit betrof de datamigratie van Navision naar Microsoft D365 F&O van het Duitse dochterbedrijf van onze klant. Deze datamigratie betrof de volgende informatie gebieden:

  • Debiteuren
  • Vertegenwoordigers
  • Crediteuren
  • Openstaande posten debiteuren
  • Openstaande posten crediteuren
  • Openingsbalans
  • Maandsaldi per grootboekrekening
  • Vaste activa

Van Ruijven IT vervulde de rol van project manager en migratie manager bij deze migratie.

Neem contact met ons op, als u hier meer over wilt weten.

    nl_NLNL