Farmers with multiple production sites

Boeren en tuinders die met meerdere productielocaties werken, willen ook inzicht in de status van de teelten over de verschillende locaties heen. Deze bedrijven kunnen Crops Online gebruiken voor de planning en realisatie van de diverse teeltactiviteiten, zoals het zaaien, planten, spuiten, oogsten, etc.

Additionally, these companies can use Crops Online for periodic production checks of the crops. This could be of checks for the presence of insects, setting of the fruits, etc.

    en_GBEN