Abonnementen en prijzenoverzicht

Kies het abonnement dat het beste bij u past, of breidt het naar wens uit.

Crops Online As A Service

Crops Online is modulair opgebouwd zodat alleen afgenomen hoeft te worden, wat gebruikt wordt.

Module

Prijs per maand

Omschrijving module
Basis € 120,-

Registratie van een opbeperkt aantal productiecontracten, productieveldplanningen, productieactiviteiten, oogstverwachtingen en oogstmomenten. 

Deze prijs is voor twee gebruikers en twee teeltlocaties.

Deze prijs is voor een maximale databaseomvang van 250 GB, en maximaal 10 Datebase Transactie Unites (DTÚ) en zonder geografische spreiding van databases.

Import / Export € 25,-

Importen & Exporteren van productiegegevens van en naar verschillende ERP system overgezet worden.

Deze module kan niet zonder Crops Online Basis aangeschaft worden..

Productierisico's € 20,-

Registratie van een onbeperkt aantal risico's m.b.t. kiem, ziekte, rasechtheid en zaadzuiverheidsrisico's per teelt. Tevens is het deze module mogelijk om foto's bij de teelten op te slaan.

Deze module kan niet zonder Crops Online Basis aangeschaft worden.

Excel Reporting € 35,-

Van verschillende informatiegebieden, gegevens kunnen exporteren naar Excel voor verdere analyses.

Deze module kan niet zonder Crops Online Basis aangeschaft worden.

Veldcontroles € 35,-

Registratie van een onbeperkt aantal teeltcontroles. Tevens is het deze module mogelijk om foto's bij de teelten op te slaan.

Deze module kan niet zonder Crops Online Basis aangeschaft worden.

Kosten & Uren registratie € 35,-

Uitgebreide kosten en urenregistratie op een teelten, zodat u een goed inzicht krijgt in de kosten van uw teelten.

Deze module kan niet zonder Crops Online Basis aangeschaft worden.

Ouderlijn informatie € 20,-

Koppelen van een vader- en moederlijn aan een productielijn c.q. ras. 

Deze module kan niet zonder Crops Online Basis aangeschaft worden.

Registratie App € 55,-

In gebieden waar geen Internet beschikbaar is kunt u veldcontroles invoeren op een Android device via de Crops Online Registratie App.

Het gebruik van de Crops Online Registratie App kost slechts € 55,- per maand per gebruiker. Dit is inclusief toegang tot de Web applicatie.

Extra gebruiker Web applicatie € 45,-

Met Crops Online Basis kunt u met twee gebruikers in het systeem werken. Wilt u uw collega's of telers ook gegevens laten invoeren?

Bestel dan extra gebruikers bij voor slechts € 45,- per maand per gebruiker.

Extra teeltlocatie € 25,-

Met Crops Online Basis kunt u teeltgegevens van twee teeltlocaties vastleggen. Wilt u van meer dan twee locaties de teeltgegevens vastleggen?

Bestel dan extra teeltlocaties bij voor slechts € 25,- per maand per teeltlocatie.

Eenmalige activeringskosten € 150,- Bij het aangaan van de overeenkomst betaalt u eenmalig activeringskosten om de bedrijfsgegevens op te zetten.
Support overeenkomst € 50,-

Het is mogelijk om een extra support overeenkomst af te sluiten, hiermee kunnen twee geregistreerde personen altijd support aanvragen indienen zonder dat deze extra in rekening gebracht worden. Door het afsluiten van de support overeenkomst heeft u tevens recht op een eenmalige instructie van Crops Online gedurende 2 uur.

Mocht u geen support overeenkomst afsluiten, maar wel onze supportafdeling benaderen, dan wordt er € 25,- per supportaanvraag in rekening gebracht.

Crops Online Lite € 145,-

Voor de kleinere bedrijven hebben we Crops Online Lite. Deze versie is voor één gebruiker, één teeltlocatie en maximaal 50 teelten. 

Met Crops Online Lite versie heeft u ook de beschiking over de module Crops Online Veldcontroles en kunt u gebruik maken van de Crops Online Registration App.

Crops Online Lite draait op een basic server configuratie met een database grootte van maximaal 2 Gb.

    nl_NLNL